• Call us: +91 96007 98555
  • info@kongucollege.com

events

Announcements

இணையவழி பட்டிமன்றம்

கொங்கு கலை அறிவியல் கல்லூரியும் ஆசை தொலைக்காட்சியும் இணைந்து நடத்திய இணையவழி பட்டிமன்றத்தில்  எமது கல்லூரி மாணவர்களின் உரை

SHARE: